Author Archives: ramanujanag

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆ – ಮುನ್ನುಡಿ – ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಶ್ರೀ:  ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:  ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:  ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ  (https://guruparamparaikannada.wordpress.com/2015/08/06/introduction/), ನಾವು ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ.

periyaperumal-art-3ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ – ಮೊದಲನೆ ಆಚಾರ್ಯ

azhwar-acharyas-ramanujaಆಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು – ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಸುತ್ತಲು

ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು (ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣವುಳ್ಳುವವನು. ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪತ್ನಿಯರೊಡನೆ (ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ನೀಳಾದೇವಿ) ವಾಸಿಸುವ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆಮಾಡಲು, ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನ ಸುತ್ತಲು ಇರುತ್ತಾರೆ.   ಆದರೆ ಈ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಾರಾಯಣನ ಹೃದಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೊಡನೆ ಸದಾಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ).

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು
ಅ) ನಿತ್ಯನ್ – ಯಾವಾಗಲು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವ,
ಆ) ಮುಕ್ತನ್ – ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿರುವ,
ಇ) ಬದ್ಧನ್ – ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವ, ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಅದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ (ಸ್ವಾಮಿ – ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಿತ್ರು – ಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ). ಈ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರಿಸಿ ನಿರಂತರ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಸತತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಹಸ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಥಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ:

 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಋಷಿ (ಆಚಾರ್ಯ) ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಿರುಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತಾರ – ನರಋಷಿಯವರಿಗೆ (ಶಿಷ್ಯ) ಶ್ರುತಪಡಿಸಿದರು
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಪಿರಾಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ (ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್) ದ್ವಯ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರುತಪಡಿಸಿದರು (ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ)
 • ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಶ್ರುತಪಡಿಸಿದರು

ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ:

ತಿರುವರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಪಿರಾಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ. ಪೆರಿಯಪೆರುಮಾಳ್ ಇಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಓರಾಣ್ವಳಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 1. ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ (ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ)
 2. ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿ (ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ)
 3. ಸೇನೈ ಮುದಲಿಯಾರ್
 4. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್
 5. ನಾಥಮುನಿಗಳು
 6. ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್
 7. ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ
 8. ಆಳವಂದಾರ್
 9. ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ
 10. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್
 11. ಎಂಬಾರ್
 12. ಭಟ್ಟರ್
 13. ನಂಜೀಯರ್
 14. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ
 15. ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀಧಿಪಿಳ್ಳೈ
 16. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ್
 17. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಪಿಳ್ಳೈ
 18. ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್

ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಮಾತು ಹಲವಾರು ಆಚಾರ್ಯರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ:

 1. ಪೊಯ್ಗೈ ಆಳ್ವರ್
 2. ಭೂತತ್ತಾಳ್ವಾರ್
 3. ಪೇಯ್ ಆಳ್ವಾರ್
 4. ತಿರುಮಳಿಶೈ ಆಳ್ವಾರ್
 5. ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್
 6. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್
 7. ಕುಲಶೇಕರಾಳ್ವಾರ್
 8. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್
 9. ಆಂಡಾಳ್
 10. ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಆಳ್ವಾರ್
 11. ತಿರುಪ್ಪಾಣಾಳ್ವಾರ್
 12. ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್

ಆಚಾರ್ಯರು (ಓರಾಣ್ವಳಿ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ)

 1. ಸೆಲ್ವ ನಂಬಿ
 2. ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್
 3. ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಮಂಗೈ ಆಂಡಾನ್
 4. ತಿರುವರಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರೆಯರ್
 5. ತಿರುಕ್ಕೋಷ್ಠಿಯೂರ್ ನಂಬಿ
 6. ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ
 7. ತಿರುಮಾಲೈ ಆಂಡಾನ್
 8. ತಿರುಕ್ಕಚ್ಚಿ ನಂಬಿ
 9. ಮಾರನೇರಿ ನಂಬಿ
 10. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್
 11. ಮುದಲಿಯಾಂಡಾನ್
 12. ಅರುಳಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್
 13. ಕೋಯಿಲ್ ಕೋಮಾಣ್ಡೂರ್ ಇಳಯವಿಲ್ಲಿ ಆಚ್ಚಾನ್
 14. ಕಿಡಾಂಬಿ ಆಚ್ಚಾನ್
 15. ವಡುಗ ನಂಬಿ
 16. ವಂಗಿ ಪುರತು ನಂಬಿ
 17. ಸೋಮಾಸಿ ಆಂಡಾನ್
 18. ಪಿಳ್ಳೈ ಉರಂಗಾವಿಲ್ಲಿ ದಾಸರ್
 19. ತಿರುಕ್ಕುರುಗೈಪ್ಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನ್
 20. ಕೂರ ನಾರಾಯಣ ಜೀಯರ್
 21. ಎಂಗಳಾಳ್ವಾನ್
 22. ಅನಂದಾಳ್ವಾನ್
 23. ತಿರುವರಂಗತ್ತು ಅಮುಧನಾರ್
 24. ನಡಾತೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್
 25. ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಭಟ್ಟರ್
 26. ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಭಟ್ಟರ್ (ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿ)
 27. ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ
 28. ಈಳುಣ್ಣಿ ಮಾಧವ ಪೆರುಮಾಳ್
 29. ಈಳುಣ್ಣಿ ಪಧ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳ್
 30. ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈ
 31. ನಾಲೂರಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ
 32. ನಡುವಿಲ್ ತಿರುವೀಧಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಭಟ್ಟರ್
 33. ಪಿನ್ಬಳಗಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್
 34. ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್
 35. ನಾಯನಾರಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ
 36. ವಾಧಿ ಕೇಸರಿ ಅಳಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಜೀಯರ್
 37. ಕೂರ ಕುಲೋತ್ತಮ ದಾಸರ್
 38. ವಿಳಾಂಚೋಲೈ ಪಿಳ್ಳೈ
 39. ವೇದಾನ್ತಾಚಾರ್ಯರ್
 40. ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ ಆಯಿ ಜನನ್ಯಾಚಾರ್ಯರ್

ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ ನಂತರ (ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಅನೇಕ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು (ಕೆಳಗಿನಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಿಲ್ಲ):

 1. ಪೊನ್ನಡಿಕ್ಕಾಲ್ ಜೀಯರ್
 2. ಕೋಯಿಲ್ ಕಂದಾಡೈ ಅಣ್ಣನ್
 3. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರಂ ಅಣ್ಣನ್
 4. ಪತ್ತಂಗಿ ಪರವಸ್ತು ಪಟ್ಟರ್ಪಿರಾನ್ ಜೀಯರ್
 5. ಎರುಂಬಿ ಅಪ್ಪಾ
 6. ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ
 7. ಅಪ್ಪಿಳ್ಳಾರ್
 8. ಕೋಯಿಲ್ ಕಂದಾಡೈ ಅಪ್ಪನ್
 9. ಶ್ರೀಪೆರುಂಭೂದೂರ್ ಆದಿ ಯತಿರಾಜ ಜೀಯರ್
 10. ಅಪ್ಪಾಚಿಯಾರಣ್ಣಾ
 11. ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್
 12. ತಿರುಮಳಿಶೈ ಅಣ್ಣಾವಪ್ಪಂಗಾರ್
 13. ಅಪ್ಪನ್ ತಿರುವೇಂಕಟ ರಾಮಾನುಜ ಎಂಬಾರ್ ಜೀಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜನ್ ಮಧುರಕವಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/17/introduction-contd/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) –
http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರುಪರಂಪರೆ – ಮುನ್ನುಡಿ

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಲಕ್ಶ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮುನ ಮಧ್ಯಮಾಂ |
ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯನ್ತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ||

ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ ಲಕ್ಶ್ಮೀನಾರಾಯಣನಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ – ನಾಥಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ  ಇರುವ –  ಸ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸಮಾಪ್ತವಾಗುವ – ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ

ಈ ದಿವ್ಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್, ಅವರ ಆರ್ಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ “ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ” ಎಂದರೆ “ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್”. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ’ ಎಂದರೆ “ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವವರ ಆಚಾರ್ಯ”.

acharya haaram

ನಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು, ನಮ್ಬೆರುಮಾಳ್, “ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ದರ್ಶನಂ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ ಜೀವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳು, ಆಳವಂದಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾಪುರುಷರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವವರು ’ಗುರು’. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತು, ಅರಿತು, ಅನುಸರಿಸಿ, ಇತರರಿಗೂ ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನುಸರಿಸುವಂತೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವವರು ’ಆಚಾರ್ಯ’. ಮುರಿಯದ ಆಚರ್ಯರ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಗುರು ಪರಂಪರೈ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

“ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ” – ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯು ಶೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು, ಸಂಸಾರಿಗಳ (ಈ ಭೌತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಂಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಜೇವಾತ್ಮಗಳ ) ಮನಸ್ಸಿನ್ನಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನು ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಮ್ಪರೈಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಭೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷ ಲಾಭಃ” ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಮುರಿಯದ ಆಚಾರ್ಯ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಅನುಭವಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾಕಾಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ.

೬೦೦೦ ಪಡಿ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಭಾವಂ (ಪಿನ್ಬಯಗಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀಯರ್ ರಚಿತ), ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣ ಪ್ರಭಾವಂ (ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ರಚಿತ) ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೇ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಲು ಇದು ಒಂದು ದೀನ ಪ್ರಯತ್ನ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜನ್ ಮಧುರಕವಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ: http://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/16/introduction/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) –
http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org

ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org