Author Archives: sowmyalathar

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು, ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಓರಾಣ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡೋಣ .

(https://guruparamparaikannada.wordpress.com/2018/01/23/uyyakkondar/)

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ – ಮಣಕ್ಕಾಲ್

ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ೦: ಮಾಸಿ, ಮಖಮ್

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ೦:  ಮಣಕ್ಕಾಲ್ (ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀರಂಗದ ಹತ್ತಿರ)

ಆಚಾರ್ಯರು: ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್

ಶಿಷ್ಯರು: ಆಳವಂದಾರ್, ತಿರುವರಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರಯರ್ ( ಆಳವಂದಾರರ ಮಗ), ದೈವದುಕ್ಕರಸು ನಂಬಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಅರಸು ನಂಬಿ, ಸಿರು ಪುಳ್ಳುರುಡೈಯಾರ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ ದಾಸರ್, ವಂಗಿಪುರತು ಆಯ್ಚಿ.

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಿಸ್ರರ್ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಅ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರರ  ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪರಮಪದಿಸಿದರು , ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಗೃಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕೊಳುತ್ತಾರೆ. ಓಮ್ಮೆ, ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, ಕೆಸರುಗುಂಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡಿದರು. ಅವಾಗ ನಂಬಿ ಕೆಸರುಗುಂಡಿ ಮೇಲೆ ಬೀದ್ದು, ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಹೊಗಲು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ, ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರರು ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಿರುವಡಿಯನ್ನು ನಂಬಿಯ ತಿರುಮುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು ನಂಬಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಅಗ ನಂಬಿಯವರು ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇಡಿದರು. ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡರು, ಮತ್ತು ದ್ವಯ ಮಹಾ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು   ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ  ಮಾಡಿದರು.

ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರರು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಮುನ್ನ ನಂಬಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ  ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಮುನಿಯ ಮಗನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಮುನಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಯಮುನೈತುರೈವನ್ ಜನ್ಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಂಬಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೇ (ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ೧೧ದಿನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಲಾಂಚನ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು – ಶಿಷ್ಯನು ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ತಿರುವಾರಾದನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಲಿತ್ತುಕೊಳುತ್ತಾರೆ).

ಯಮುನೈತುರೈವರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು , ಆಳವಂದಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೇ . ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದರು. ನಂಬಿ ಆಳವಂದಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರೆ ಕಾವಲುಗಾರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ನಂಬಿಯವರು ಆಳವಂದಾರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೇ. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೇ ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಅವರು ತೂದುವಳೈ (ಕಕಮುಂಜಿ, ಅಂಬುಸಂದೆಬಲ್ಲಿ) ಎಂಬ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ದಿನವು ಅರಮನೆ ಅಡಿಗೆಮನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಪರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೇ. ಆಳವಂದಾರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಸೊಪ್ಪು  ಬರುವುದು ನಿಂತುಹೊಯಿತು, ಕೈಂಕರ್ಯಪರನ್ನು ಎನಾಯಿತೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ದಿನವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು  ಮತ್ತು ಈಗ ಸೊಪ್ಪು  ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೇ. ಆಳವಂದಾರರಿಗೆ ಅ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಕೂಡಲೆ, ಅವರನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೇ. ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು (ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಶ್ರಿ) ನಾಧಮುನಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಳವಂದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೇ ಎಂದು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೇ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆಳವಂದಾರರು, ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಂಬಿಯವರು ಬಂದರು ಒಳಗೇ ಬಿಡುವಂತೆ ಆದೇಶನೀಡುತ್ತಾರೇ.

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಆಳವಂದಾರರಿಗೆ ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ  ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಇದರಿಂದ ಆಳವಂದಾರರು ನಿಧಾನವಾಗಿ  ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೇ. ಆಳವಂದಾರರು ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ, ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ  ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗ ನಂಬಿಯವರು ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಆಳವಂದಾರನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ಳಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಳವಂದಾರರು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ಳಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೋಹನಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಮಮತೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾಥಮುನಿಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯವರು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ  ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಳವಂದಾರರಿಗೆ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆಡೆಸಲು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತುಹಿಡಿದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಳವಂದಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ರಾಮಾನುಜರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯ ತನಿಯನ್:

ಅಯತ್ನತೋ ಯಾಮುನಂ ಆತ್ಮ ದಾಸಂ ಅಲರ್ಕ್ಕ ಪತ್ರಾರ್ಪ್ಪಣ ನಿಶ್ಕ್ರಯೇಣ  |
ಯಃ ಕ್ರೀತವಾನ್ ಆಸ್ತಿತ ಯೌವರಾಜ್ಯಂ ನಮಾಮಿತಂ ರಾಮಮೇಯ ಸತ್ವಂ ||

ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೊಡೋಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್,

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್.ಸೌಮ್ಯಲತಾ ದೇವರಾಜನ್

ಸಂಗ್ರಹ – http://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/25/manakkal-nambi/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Advertisements

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು, ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಓರಾಣ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡೊಣ.(https://guruparamparaikannada.wordpress.com/2017/07/10/nathamunigal/)

uyyakondar

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ – ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ – ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ

ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ೦: ಚಿತ್ತಿರೈ, ಕಾರ್ತಿಗೈ

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ೦: ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ

ಆಚಾರ್ಯರು: ನಾಥಮುನಿಗಳ್

ಶಿಷ್ಯರು: ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ, ತಿರುವಲ್ಲಿಕ್ಕೇಣಿ ಪಾಣ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರೈಯರ್, ಚೇಟ್ಟಲೂರ್ ಶೆಂಡಲಂಗಾರ ದಾಸರ್, ಶ್ರೀ ಪುನ್ಡರೀಕ ದಾಸರ್, ಗೊಮಟಮ್ ತಿರುವಿಣ್ಣಕರಪ್ಪನ್, ಉಲಗಪೆರುಮಾಳ್ ನಂಗೈ.

ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷರು ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ (ಶ್ವೇತ ಗಿರಿ) ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೇಶದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ನಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಾಕ್ಷರ್ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.

ಅವರು ನಾಥಮುನಿಗಳರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಶ್ಯರು, ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದರು. ನಾಧಮುನಿಗಳು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರಿಂದ ಸಕಲ ಅರ್ಥ ವಿಶಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಕಾಟ್ಟು ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಯಿಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು – ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ, ಯರೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಬಾಧೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಮಾಡದೆ, ಯಾವ ತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಂಬೆರುಮಾನನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಾಥಮುನಿಗಳು ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರನ್ನು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವಿಯಾ ಎಂದು ಕೇಳೀದರು. ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ರರು “ಪಿನ್ಣಮ್ ಕಿಡಕ್ಕ ಮನ್ಣಮ್ ಪುನ್ಣರಲಾಮೋ”  – “ಈ ಲೊಕದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತಿರುವಾಗ,ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವದ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಈದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾಥಮುನಿಗಳು ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಈಶ್ವರಮುನಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತೆ ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್ ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ನಾಥಮುನಿಗಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ ದರಿಶನ ಪ್ರವರ್ತಕರ್(ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು/ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ) ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಅಡಯುವ ಮುನ್ನ, ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೇ. ಮತ್ತು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಗೆ ಯಾಮುನೈತುರೈವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನಾಗಲು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಆಂಡಾಳ್ರ ತನಿಯನ್ “ಅನ್ನವಯಲ್ ಪುಡುವೈ” ಮತ್ತು “ಶುಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತ ಶುಡರ್ಕೊಡಿಯೇ” ರಚಿಸಿದಾರೆ.

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ತನಿಯನ್:

ನಮ: ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಾಥ: ಶ್ರೀ ಪಾದ ಪಂಕಜೇ |
ನ್ಯಸ್ತ ಸರ್ವ ಭರಾಯ ಅಸ್ಮತ್ ಕುಲ ನಾಥಾಯ ಧೀಮತೇ ||

நம: பங்கஜ நேத்ராய நாத: ஸ்ரீ பாத பங்கஜே
ந்யஸ்த ஸர்வ பராய அஸ்மத் குல நாதாய தீமதே

ವೇದಾಂತಾಚರ್ಯರ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಯತಿರಾಜ ಸಪ್ತತಿಃ ಯಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ಲೋಕ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಶ್ಲೋಕ ೬).

ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರವಿಂದಾಕ್ಷಂ ನಾಥ ಭಾವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ |
ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವ ಮಯಂ ಶೌರೇಃ ಅವತಾರಮಿವಾಪರಂ ||

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೊಡೊಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್.ಸೌಮ್ಯಲತಾ ದೇವರಾಜನ್

ಸಂಗ್ರಹ – http://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/24/uyyakkondar/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು, ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇನೈ ಮುದಲಿಯಾರ್ (ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನರ್) ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಓರಾಣ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡೊಣ.

(https://guruparamparaikannada.wordpress.com/2016/02/07/senai-mudhaliar/)

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ – ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ

ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಮ್: ವೈಗಾಸಿ, ವಿಶಾಕಂ

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳಂ: ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ (ತಿರುಕುರುಗೂರ್)

ಆಚಾರ್ಯನ್: ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರ್

ಶಿಷ್ಯರು: ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್, ನಾಥಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳು.

ಅವರನ್ನು ಮಾಱನ್, ಶಠಗೊಪನ್, ಪರಾನ್ಕುಶನ್, ವಕುಳಾಭರಣನ್, ವಕುಳಾಭಿರಾಮನ್, ಮಗಿೞ್ಮಾರನ್, ಶಠಜಿತ್, ಕುರುಗೂರ್ ನಂಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ.

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರು ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ (ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ)ನಲ್ಲಿ ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉಡಯನಂಗೈ ಎಂಬವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಲಿಯುಗ ಶುರುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಜನಿಸಿದರು. ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು “ಯರೊಬ್ಬನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನಿಸಿದ್ದರು, ವಾಸುದೆವನನ್ನು ಎಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತಾನೊ (ಅವು:- ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ತಾರಕಮ್, ಪೊಶಕ, ಭೋಗ್ಯ, ಪ್ರಪ್ಯಮ್, ಪ್ರಪಕಮ್) ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತಾನೊ, ಅಂತಃ ಙ್ಞಾನಿಯು ಈ ಲೊಕದಲ್ಲಿ ವಿರಳ”. ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರ ಜಿವನದಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದು ಏನೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುರ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ (ಅವರು ೩೨ ವರುಷ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರು), ಹುಣಿಸೆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ (ತಿುಪುಳಿಯಾೞ್ವಾರ್) ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲು ಎಂಬೆರುಮಾನ್ನಿನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ (ಯೋಗದಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತಿದರು. ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲಿ ಕುರುಗೂರ್ ಎಂಬ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕೇಳಿದಕೂಡಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು (ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಂನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪದಿಗದ ಕೊನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳವಾದ ಕುರುಗೂರ್ ಉಪಸರ್ಗವಾಗಿದೆ) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರನ್ನು ಪ್ರಪನ್ನ ಜನ ಕೂಟಸ್ತರ್” ಎಂದು ಕರೆಯುವರು – ಹಾಗೆಂದರೆ, ಪ್ರಪನ್ನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಲನೆಯವರು. ಅವರನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಕುಲಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು – ಹಾಗೆಂದರೆ, ಆಳವಂದಾರ್ ವೈಷ್ಣವ ಕುಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ತರು. ಆಳವಂದಾರ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನಮ್ನ ೫ನೆ ಸ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಕೂಲಾಭಿರಾಮನ ಪಾದ ಕಮಲಗಲಿಗೆ ಮಣಿಯುತ್ತೆನೆ ಎಂದು ಹಾಗು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಯರು/ವಂಶಸ್ಥರು ಎಲ್ಲವು ಅಗಿರುವರು (ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮಗು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮುಂತದವು).

azhvar-emperumanarಆೞ್ವಾರ್ ಶಯನ ತಿರುಕ್ಕೋಲಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ತಮ್ಮ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ – ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ

ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ (ಆದಿಸೇಶನ ಅವತಾರ) ಪ್ರಶಂಸಿಸೆಯಿಂದ “ಮಾಱನ್ ಅಡಿ ಪಣಿನ್ದು ಉಯಂದವನ್” (மாறன் அடி பணிந்து உய்ந்தவன்) ಯಾರು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಾರೊ, ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳ ಕೃತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಈಡು ವ್ಯಖ್ಯಾನದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿರುವಿರುತಮ್ ವ್ಯಖ್ಯಾನದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಂಬೆರುಮಾನೆ ಲೀಳಾ ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಡಲು ಮತ್ತು ಬದ್ದ ಜೀವಾತ್ಮಾನನ್ನು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವನ ಗುಂಪಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರ ಮಾತಿನಿಂದ ರುಜುವಾತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂಬೆರುಮಾನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆೞ್ವಾರ್ ಗತಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲ ನೊಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಅನಾದಿ ಕಷ್ಠವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ.ಅವರು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ತಂಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ(ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗಿದೆ ಏಂದರೆ ಬರಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತೆ). ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಮೊದಲ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ನಿನ ಆಶೀರ್ವದದಿಂದ ತಮಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಸಂಸಾರಿ (ಬಡ್ದ ಜೀವಾತ್ಮಾ) ಅಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ನಿನ ಆಶೀರ್ವದದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆೞ್ವಾರ್ಗಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಕವಗುತ್ತದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣದಿಂದ:

 • ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರನ್ನು ಅವಯವಿ (ಪೂರ್ತಿ) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆೞ್ವಾರ್ರನ್ನು (ಆಂಡಾಳ್ನ ಬಿಟ್ಟು) ಅವಯವ (ಭಾಗವು) ಮತ್ತು
 • ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆೞ್ವಾರ್ಗಲು ಇದನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಠಪಡುತ್ತಿದಾರೆ ಹಾಗು ಅವರಿಗೆ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ನಿನ ಆಶೀರ್ವದದಿಂದ ತಮಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ೪ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಂದಂ ಹಾಡಿದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಏನೆಂದರೆ,

 • ತಿರುವಿರುತ್ತಮ್ (ರಿಗ್ ವೇದ ಸಾರ)
 • ತಿರುವಾಸಿರಿಯಮ್ (ಯಜುರ್ ವೇದ ಸಾರ)
 • ಪೆರಿಯ ತಿರುವಂದಾದಿ (ಅತರ್ವಣ ವೇದ ಸಾರ)
 • ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ (ಸಾಮ ವೇದ ಸಾರ)

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರ ಪ್ರಭಂದಂಗಳು ೪ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು “ವೇದಮ್ ತಮಿೞ್ ಸೈದ ಮಾಱನ್” (ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತಮಿೞ್ ಪ್ರಬಂದಂಗಳ ಮುಲಕ ಕೊಡುವವನು) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆೞ್ವಾರ್ರರ ಪ್ರಭಂದವನ್ನು ವೇದಗಳ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅವು ಶೀಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ,ಮುಂತದವುಗಳು). ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನು ೪೦೦೦ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂದಗಳಿನ ಸಾರಾಂಶವೆಂದು ಆೞ್ವಾರ್ರರು ಹಾಡಿದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳ ಕೃತಿಗಳು (ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು) ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯಿಂದ ಆಯ್ದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಗೆ ಮಾತ್ರ ೫ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರು ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ನೀಳಾ ದೇವಿ, ಗೊಪಿಕೆಯರು, ಲಕ್ಶ್ಮಣ, ಭರತಾೞ್ವಾನ್, ಸತ್ರುಗ್ನಾೞ್ವಾನ್, ದಶರತ, ಕೌಸಲ್ಯ, ಪ್ರಹ್ಲಾದಾೞ್ವಾನ್, ವಿಭೀಶಣಾೞ್ವಾನ್, ಹನುಮನ್, ಅರ್ಜುನ, ಮುಂತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೊ ಹಾಗೆಯೆ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರ ಖ್ಯಾತಿ.

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ೭.೧೦.೫ ‘ಪಲರಡಿಯಾರ್ ಮುನ್ಬರುಳಿಯ’ (பலரடியார் முன்பருளிய) ಎಂಬ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಪಿಳ್ಳೈ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರ ಆಸೆ / ಮನಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದಾರೆ. ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರು ಈ ಪಾಸುರಂನಲ್ಲಿ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ನಿನ ಅಶಿರ್ವಾದದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿಗಳು ( ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಮಹರ್ಶಿ), ಶ್ರೀ ಪರಾಸರರು ಮತ್ತು ಮುದಲಾೞ್ವಾರ್ಗಳು (ತಮಿೞಿನಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು) ಬದಲಾಗಿ ತಾವು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈದನ್ನು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೊಡೊಣ:

ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರು ಅವಯವಿ (ಪೂರ್ತಿ) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆೞ್ವಾರ್ರನ್ನು (ಆಂಡಾಳ್ನ ಬಿಟ್ಟು) ಅವಯವ (ಭಾಗವು) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಊರು ತಾಮಿರಭರಣಿ ಎಂಬ ನದಿ ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ನದಿಯು ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಯಂತಃ ಪುನ್ಯ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾರಿ (ಪ್ರಪ್ಪನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೆರಿದವರು) ಎಂಬವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು.ಈ ಗುಂಪಿನವರು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈದನ್ನು ತಿರುಮೞಿಶೈ ಆೞ್ವಾರ್ “ಮಱಂದುಮ್ ಪುಱಮ್ ತೊೞಾ ಮಾಂದರ್” (மறந்தும் புறம் தொழா மாந்தர்). ಅಲ್ಲಿ ತಿರುವಳುತಿ ವಳ ನಾಡರ್ ಎಂಬವರು ಇದ್ದರು, ಅವರ ಮಗ ಅಱಂತಾನ್ಗಿಯಾರ್, ಅವರ ಮಗ ಚಕ್ರಪಾಣಿಯಾರ್, ಅವರ ಮಗ ಅಚ್ಯುತರ್, ಅವರ ಮಗ ಶೆನ್ತಾಮರೈ ಕಣ್ಣರ್, ಅವರ ಮಗ ಪೊಱ್ಕಾರಿಯಾರ್, ಅವರ ಮಗ ಕಾರಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್.

ಈ ವೈಶ್ಣವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪೊಱ್ಕಾರಿಯಾರ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಕಾರಿಗೆ ವೈಶ್ಣವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರು (ಗ್ರುಹಸ್ತಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು). ಪೊಱ್ಕಾರಿ ತಿರುವಣ್ಪರಿಸಾರಮ್ ದಿವ್ಯದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ತಿರುವಾೞ್ಮಾರ್ಭರ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಣವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಡುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವೈಶ್ಣವ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರು). ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳಾದ ಉಡೈಯ ನಂಗೈಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ(ಕಾರಿಯಾರ್) ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು. ತಿರುವಾೞ್ಮಾರ್ಭರ್ ಯವರು ಮದುವೆಗೆ ವೊಪಿಗೆಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿಯಗಿ ಕಾರಿಯಾರ್ ಹಾಗು ಉಡೈಯನಂಗೈಯರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರಿಯಾರ್ ಹಾಗು ಉಡಯನಂಗೈ ತಿರುವಾೞ್ಮಾರ್ಭನ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ನನ್ನು ತಿರುವಣ್ಪರಿಸಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಪುಜಿಸಿ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ, ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಾರೆ. ಹಾಗು ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಹೇಗೆ ಸೀತಾ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿತಿಲೈಯಿಂದ ಅಯೋದ್ಯಾಗೆ ಕರೆತರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದರೊ ಹಾಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕಾರಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಉಡಯನಂಗೈ ತಿರುವಣ್ಪರಿಸಾರಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, ಅವರು ತಿರುಕ್ಕುರುಂಗುಡಿಗೆ ಹೊಗಿ ನಂಬಿ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೋಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಂಬಿ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ನಿನ ಹತ್ತಿರ ತಮಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ತಾನೆ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಉಡಯ ನಂಗೈ ಗರ್ಭವತಿಯಗುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗ ಬಂದು 43ನೆ ದಿನ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ನಿನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ “ತಿರುಮಾಲಾಲ್ ಅರುಳಪ್ ಪೆಱ್ಱ ಶಠಗೋಪನ್” (திருமாலால் அருளப் பெற்ற சடகோபன்) ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರ ಅಂಶವಾಗಿ, ಬಹುದಾನ್ಯ ಸಂವತ್ಸರದ (ಪ್ರಮಾದಿ ಸಂವತ್ಸರವೆಂದು ಕರೆಯುತಾರೆ), ವಸಂತ ಋತುವಿನ, ವೈಗಾಸಿ ಮಾಸದ(ವೃಷಭ ಮಾಸ), ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ, ಪೌರ್ಣಮಿ ತಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಿರುವಿಶಾಕ ನಕ್ಶತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೆ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಾಯನಾರ್ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಮ್ನಲ್ಲಿ, “ಆದಿತ್ಯ ರಾಮದಿವಾಕರ ಅಚ್ಯುತ ಬಾನುಕ್ಕಳುಕ್ಕು ನೀಂಗಾದ ಉಳ್ಳಿರುಳ್ ನೀಂಗಿ ಶೋಶಿಯಾತ ಪಿಱವಿಕ್ಕಡಲ್ ಶೋಶಿತ್ತು ವಿಕಸಿಯಾದ ಪೋತಿಲ್ ಕಮಲಮ್ ಮಲರುಮ್ಪಡಿ ವಕುಳಬೂಶನ್ಣ ಬಾಸ್ಕರೋದಯಮ್ ಉಣ್ಡಾಯ್ತ್ತು ಉಡೈಯನಂಗೈಯಾಗಿಱ ಪೂರ್ವಸನ್ದ್ಯೈಯಿಲೇ” (ஆதித்ய ராமதிவாகர அச்யுத பாநுக்களுக்கு நீங்காத உள்ளிருள் நீங்கி சோஷியாத பிறவிக்கடல் சோஷித்து விகஸியாத போதில் கமலம் மலரும்படி வகுளபூஷண பாஸ்கரோதயம் உண்டாய்த்து உடையநங்கையாகிற பூர்வஸந்த்யையிலே) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನವು ಸೂರ್ಯನ (ಆದಿತ್ಯ) ಆವಿಷ್ಕರಣದಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ರಾಮನು (ರಾಮ ದಿವಾಕರ) ಭವ್ಯವಾದ ಉಜ್ವಲ ಸೂರ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು (ಅಚ್ಯುತ ಬಾನು) ಭವ್ಯವಾದ ಉಜ್ವಲ ಸೂರ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರ (ವಕುಳಾ ಭೂಶಣ ಬಾಸ್ಕರ) ಅಗಮನದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಉಡೈಯನಂಗೈ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರರಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದರು.

ಆದಿಸೇಶನು ಹುಣಿಸೆ ಮರವಾಗಿ ಆೞ್ವಾರ್ರನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದರು (ಆೞ್ವಾರ್ರು ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ಆದಿನಾತನ್ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ನಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತರೆ ಎಂದು).

ಆೞ್ಹ್ವಾರ್ರರ ಆಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮದುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ –https://guruparamparaikannada.wordpress.com/2016/06/04/madhurakavi-azhwar/

ನಮ್ಮಾೞ್ವರ್ರರ ತನಿಯನ್

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಯುವತಯ ಸ್ತನಯಾವಿಭೂತಿಃ |
ಸರ್ವಂ ಯೆದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ವಯಾನಾಂ ||
ಆದ್ಯಸ್ಯನಃ ಕುಲಪತೇಃ ವಕುಳಾಭಿರಾಮಂ |
ಶ್ರೀಮತ್ತದಂಘ್ರಿಯುಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ||

மாதா பிதா யுவதயஸ் தநயா விபூதி:
ஸர்வம் ய தேவ நியமேன மத் அந்வயாநாம்
ஆத்யஸ்யந: குலபதேர் வகுளாபிராமம்
ஸ்ரிமத் ததங்க்ரி யுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா

ಅವರ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೊಡೊಣ –

http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-nammazhwar.html.

ನಮ್ಮಾೞ್ವರ್ರರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೊಡಬಹುದು –

http://kaarimaaran.com/songs.html

ನಮ್ಮಾೞ್ವರ್ರರ 32 ನಾಮಗಳನ್ನು ತಿರುಕುರುಗೂರ್ ದೇವಸ್ಥನದಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ತಮಿೞಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದಾರೆ.

ನಾಥಮುನಿಗಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೊಡೊಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್,

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್.ಸೌಮ್ಯಲತಾ ದೇವರಾಜನ್

ಮೂಲ: https://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/18/nammazhwar/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಆಂಡಾಳ್ (ಗೋದಾ ದೇವಿ )

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ : ತಿರುವಾಡಿಪ್ಪೂರಂ

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್

ಆಚಾರ್ಯರು : ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್

ಕೃತಿಗಳು : ತಿರುಪ್ಪಾವೈ, ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ 

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ೬೦೦೦ ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಳ್ವಾರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗೋದೆಗಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವಾತ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ತೋರಿ, ಅವರುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೂ (ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು) ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿತ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ನಡುವಿನ ಭೇದವು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೇದದಂತೆ.

ಅಂತಹ ಋಷಿಗಳಿಗೂ (ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವವರು) ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರುಗಳಿಗೂ (ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವವರು) ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಇರುವಷ್ಟು.ಇತರ ಆಳ್ವಾರುಗಳಿಗೂ (ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಪರರಾಗುವವರು) ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್‌ರಿಗೂ (ಸದಾ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಪರರಾದವರು) ನಡುವೆ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.ಹಾಗೆಯೇ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಳ್ ನಡುವಿನ  ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ :

 • ಎಲ್ಲಾ ಆಳ್ವಾರುಗಳೂ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು (ಭಗವಂತನ ಬಗೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು). ಆದರೆ ಅಂಡಾಳ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೂಮಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದು ತಾನೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು. ನಂಪಿಳ್ಳೈ ತಮ್ಮ ತಿರುವಿರುತ್ತಮ್ ಮತ್ತು ತಿರುವಯ್ಮೊೞಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಆಳ್ವಾರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದವರು. ಆದರೆ ಆಂಡಾಳ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೂಮಿದೇವಿಯ ಅವತಾರ. ಅವಳು ನಿತ್ಯಸೂರಿಯೇ ಆಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು. ಪೆರಿಯಾವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈಯೂ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
 • ಗೋದೆಯು ಸ್ವತಃ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವಳು (ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಳ್ವಾರುಗಳೂ ಪುರುಷರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು). ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಮ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಳಿದ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ‘ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣ’ ದಿವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಳ್ ವೈಭವವನ್ನು ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋಣ.

 • ಸೂತ್ರ ೨೩೮  – ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಾನ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರುಮ್ ತಿರುಮಗಳಾರುಮ್ ಗೋಪಜನ್ಮತ್ತೈ ಆಸ್ಥಾನಮ್ ಪಣ್ಣಿನಾರ್ಗಳ್ (ப்ராஹ்மணோத்தமரான பெரியாழ்வாரும்  திருமகளாரும் கோபஜந்மத்தை ஆஸ்தாநம் பண்ணினார்கள்). ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೈಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಜನ್ಮ-ವರ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗವತರ ವೈಭವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವದನುಭವ/ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಆಂಡಾಳ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ರಾಹಣೋತ್ತಮರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಸ್ವತಃ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಕೆಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಗೋದೆಯು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾದರೂ ಅದರ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತೋರಿದ್ದಾಳೆ.
 • ಸೂತ್ರ ೨೮೫ – ಕೊಡುತ್ತುಕ್ಕೊಳ್ಳಾದೇ ಕೊಂಡತ್ತುಕ್ಕುಕ್ಕೈಕ್ಕೂಲಿ ಕೊಡುಕ್ಕವೇಣುಮ್ (கொடுத்துக் கொள்ளாதே கொண்டத்துக்குக் கைக்கூலி கொடுக்கவேணும்). ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಿಳೈ ಲೋಕಾಚಾಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ೨೩೮ನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಜನಕವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೨೮೪), ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ್ಳನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನಾಶಿಸದೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾರೆ – ಅರ್ಥಾತ್, ಮಾಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈಗ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮುನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆಂಡಾಳ್ ತನ್ನ ನಾಚ್ಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ೯.೭ರಲ್ಲಿ “ಇನ್ಱು ವಂದು ಇತ್ತನೈಯುಮ್ ಅಮುದುಶೆಯ್ದಿಡಪ್ಪೆರಿಲ್, ನಾನ್ ಒನ್ಱು ನೂಱಾಯಿರಾಮಗ ಕ್ಕೊಡುತ್ತು ಪಿನ್ನುಮ್ ಆಳುಮ್ ಚೆಯ್ವನ್ ” ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ತಿರುಮಾಲಿರುಂಶೋಲೈ ಅಳಗರಿಗೆ (ಸುಂದರಬಾಹು ಪೆರುಮಾಳ್) ನೂರು ಪಾತ್ರೆಗಳಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೂರು ಪಾತ್ರೆಗಳಷ್ಟು ಅಕ್ಕಾರ ಅಡಿಶಿಲ್ (ಪರಮಾನ್ನ) ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ (೯-೭) ಆಂಡಾಳ್ ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಮುದು ನೀಡಲು ಹೀಗೆಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನೆಯೇ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಹೊರತು ಬೇರಾವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನೂ ಆಕೆ ಆಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಈ ಪಾಶುರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು.

ಆಯಿ ಜನನ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ವೈಭವವನ್ನು (ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ಆಂಡಾಳ್ ವೈಭವವನ್ನು) ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ – ೨೦೦೦ ಪಡಿ ಮತ್ತು ೪೦೦೦ ಪಡಿ. ಅವರು ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್‌ರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರ‍ೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ “ನಿಮಗೆ ‘ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಣ್ಡು’ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಜನ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ‘ತಿರುಪ್ಪಾವೈ’ಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲೋ ಕೇಳಲೋ ಜನ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗರು” ಎನ್ನುತ್ತಾರ‍ೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ- ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್‌ರು ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಣ್ಡನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನವಾಗಿ (ಪ್ರಥಮ ಪರ್ವ-ಮೊದಲ ಹಂತ) ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದೊರಕಬಹುದು.  ಆದರೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯನ್ನು ಆಂಡಾಳ್ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನವಾಗಿ (ಚರಮ ಪರ್ವ – ಅಂತಿಮ ಹಂತ) ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. “ಗಂಡಸರು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್. ಇದರರ್ಥ- ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳಾದ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅವಲಂಬನೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿದರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳು ಗೋದೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, “ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೂ ಸಹ, ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ (ಮತ್ತು ಅದರಂತೆಯೇ ಆ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವ) ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಹಿಷಿಯರೇ ಕೂಡ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲೋ ಕೇಳಲೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳ ರಾಶಿಯಾದ ಅಂಡಾಳ್ ಮಾತ್ರವೇ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಮೂಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾವನ್ನು ತೋರಬಲ್ಲಳು” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್. ಆಂಡಾಳ್‌ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಿದೆ.

ಮಾಮುನಿಗಳು ಸಹ ಆಂಡಾಳ್‌ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನಮಾಲೈಯಲ್ಲಿ ೨೨, ೨೩ ಮತ್ತು ೨೪ನೇ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.

 • ೨೨ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಾಮುನಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಂಡಾಳ್ ಪರಮಪದದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಬೀಸುಟು ಈ ಸಂಸಾರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು (ಸ್ವಾನುಭವ) ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾನೇ ನೀರಿಗೆ ಧುಮ್ಮುಕುವಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿಯಾದ ಅಂಡಾಳ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾನೇ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಳು.
 • ೨೩ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಗೋದೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಮನಾಗಲಾರರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಗೋದೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ “ತಿರುವಾಡಿಪ್ಪೂರo”ಕ್ಕೂ ಸರಿಸಮನಾದ ದಿನ ಬೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
 • ೨೪ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಳ್ “ಅಂಜು ಕುಡಿ”ಗೆ ಸಂತತಿ ಎಂದೂ, ಅವಳು ಉಳಿದ ಆಳ್ವಾರ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದವಳೆಂದೂ ಹೇಳಿ, ಆಕೆ ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಪಾರಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಳ್ಳೈಲೋಕಂ ಜೀಯರ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ “ಅಂಜು ಕುಡಿಯ ಸಂತತಿ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ:
 • ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಿತನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರುಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಂತತಿ.
 • ಪ್ರಪನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಳ್ವಾರ್‌ಗಳ ಸಂತತಿ.
 • ಸದಾಕಾಲವೂ ಭಗವಂತನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರುವ (ಅಚ್ಚಮ್=ಭಯ/ಚಿಂತೆ; ಅಂಜುಕುಡಿ=ಅಂಜುವವರು), ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಪರರಾಗಿರುವ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್‌ರ ಸಂತತಿ.
 • ಆಂಡಾಳಿನ ಆಚರ್ಯ ನಿಶ್ಟೆ ಪರಿಶುದ್ದವಾದದು. ಆಂಡಾಳ್ ಎಂಬೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ವಾರಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಮತೆಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮವೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:
 • ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೊೞಿ, ಪಾಸುರಮ್ ೧೦.೧೦ನಲ್ಲಿ, ಆಂಡಾಳ್ “ವಿಲ್ಲಿಪುತುವೈ ವಿಟ್ಟುಚಿತ್ತರ್ ತಂಗಳ್ ದೇವರೈ ವಲ್ಲ ಪರಿಸು ವರುವಿಪ್ಪರೇಲ್ ಅದು ಕಾಂಣ್ಡುಮೇ (வில்லிபுதுவை விட்டுசித்தர் தங்கள் தேவரை வல்லபரிசு வருவிப்பரேல் அதுகாண்டுமேಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್   ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು , ತಾನು ಕೂಡ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
 • ಮಾಮುನಿಗಳ್ ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶರತ್ತಿನ  ಮಾಲೈಯಲ್ಲಿ, ೧೦ ಆೞ್ವಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ; ಆಂಡಾಳ್, ಮಧುರಕವಿ ಆೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಎಂಪೆರುಮಾನರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ , ಎಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂವರು ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಟರು.

ಈಗ ನಾವು ಆಂಡಾಳ್ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಆಂಡಾಳ್ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು (ಈಗ ನಾಚಿಯಾರ್ ಸನ್ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ) ತುಳಸಿ ಮಾಡದ ಹತ್ತಿರ. ಸೀತಾ ಪಿರಾಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ (ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಭೂಮಿ ಉಳುವಾಗ) ಅವತರಿಸಿದರು, ಅದರಿಂದ ಸೀತಾಯೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ  ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಆಂಡಾಳು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಅವತಾರ ತುಳಸಿ ಮಾಡದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೋದೈಯಂದು(ಕೋದೈಯಂದರೆ ಮಾಲೈ/ಹೂವಿನ ಹಾರ) ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿನಿಂದಲೆ, ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಬೆಳೆದರು. ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರವರು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ನಿತ್ಯವು ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಟ ಮಹಾಧಾಮ (ವಟ ಪೆರುಂ ಕೊಯಿಲುಡಯಾನ್ ಎಂದು ತಮಿೞಿನಲ್ಲಿ). ಆಂಡಾಳ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೇಮದಿಂದಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೆ ಮದುವೆಯಗಲು ಬಯಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಪೆರಿಯಾೞ್ವರಿನ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ, ಆಂಡಾಳ್, ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ  ಸಮರ್ಪಿಸ ಬೇಕಾದ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು  ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ,ಹಾರ ತನಗೆ  ಸರಿಯಾಗಿದೆಯ ಮತ್ತು ತಾನು ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೊಡಿಯೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸದರು . ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಾರವನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು  , ಒಂದು ದಿನ ಆಂಡಾಳ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ಆದಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅ ರಾತ್ರಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಏಕೆ ಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು . ಆೞ್ವಾರು, ತಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ಆಂಡಾಳ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ  ಸಮರ್ಪಿಸ ಬೇಕಾದ ಹಾರವನ್ನು ತನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದರಿಂದ, ಅ ಹಾರವು ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತಮ್ಮಗೆ ಆಂಡಳ್ ಮೊದಲು ಧರಿಸಿದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿದು, ಅದು ತಮ್ಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆೞ್ವಾರು ತುಂಬಾ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆಂಡಾಳ್ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆದರ ದಿಂದಿದರು. ತದನಂತರ, ಪ್ರತಿ ದಿನವು ಅವರು ಆಂಡಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಂಡಾಳ್ ನಾಚಿಯಾರರು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಅಂಶ. ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಆಲ್ವಾರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವದದು.  ಎಂಪೆರುಮಾನ್ನಿಂದ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ,ಆಂಡಳ್ರವರು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೊಡಗಿದರು. ರಾಸಲೀಲೈಯಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗೋಪಿಯರು ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಗೈರುಹಜರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿಸಿದರೋ, ಅದನ್ನೇ ಆಂಡಾಳ್ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿದರು. ಆಂಡಾಳ್ ವಟ ಪೆರುಂ ಕೊಯಿಲುಡಯಾನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣನ್ಎಂದು  ಭಾವಿಸಿ, ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಯೆ ಅವರ ದೆಗುಲವೆಂದು,    ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರ್ ಗೋಕುಲವೇ ಎಂದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೆಹಿತರೆ ಗೋಪಿಯರೆಂದುಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು.

ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

 • ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸು ಪ್ರಾಪ್ಯಮ್ (ಗುರಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಕಮ್ (ದಾರಿ) ಮಾತ್ರವೇ .
 • ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ ಬಾರದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನದಲ್ಲಿ  (ಸಿಸ್ಟಾಚಾರ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 • ಭಗವತ್ ಅನುಭವವು ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು (ಒಬ್ಬರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ), ಅವರು ೧೦ ಗೋಪಿಯರನ್ನು ಕಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ಏಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ .
 • ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ನಾವು ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರು, ಬಲರಾಮ, ಯಶೋದೈ, ನಂದಗೋಪರು, ಮತ್ತು ಇತ್ತರರ ಸಹಾಯ ನಮಗೆಬೇಕು.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ (ಪುರುಶಕಾರ) ದಯೇ ಬೇಕು.
 • ನಾವು ಯವಾಗಲು ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗೆ ಮಂಗಳಾಸಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಜೀವಾತ್ಮಾವಿನ ಸ್ವರೂಪ. ಆದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಎಂಪೆರುಮಾನೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಿಗಲು ಉಪಾಯ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪಾಯವೆಂದು ತಿಳೀಯಬಾರದು.
 • ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು.

ಇಷ್ಟಾದರೂ , ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಆಂಡಾಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ . ಆಂಡಾಳ್ ತಾಳಲಾರದ ದುಃಖದಿಂದ, ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ತನ್ನ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೋೞಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ . ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾಚಿಯಾರ್  ತಿರುಮೋೞಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ . ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮೋೞಿಯಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಲಿಸು ಅಥವ ವಾಚನಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಪಕ್ವಪಡದಿರಬೇಕು. ಈದರಲ್ಲಿ ಅವರು “ಮಾನಿಡವರ್ಕ್ಕೆನ್ಱು ಪೇಚ್ಚುಪ್ಪಡಿಲ್ ವಾೞಗಿಲ್ಲೇನ್” (மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்படில் வாழகில்லேன்) ಅಂದರೆ “ಯಾರಾದರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾರಣಮ್ ಆಯಿರಮ್ ಪದಿಗದಲ್ಲಿ(೯.೬), ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕನಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರ್ ಆಂಡಾಳ್ಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ ಅರ್ಚಾವತಾರ ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಂದ ಆಂಡಾಳ್ ತಿರುವರಂಗನಾಥನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆೞ್ವಾರ್ಗೆ ಆಂಡಾಳಿನ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಿರುವರಂಗನಾಥನು, ಆಂಡಾಳನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಮೇ  ಕರೆತರಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ತಿರುವರಂಗನಾಥನು ಆಂಡಾಳಿನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು. ಆೞ್ವಾರ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನು ಸುಂದರವಾದ ಪಲಕ್ಕು, ಚಾಮರ, ಕೊಡೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯರ್ತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಆಂಡಾಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆೞ್ವಾರ್ರು, ವಟ ಪೆರುಂ ಕೊಯಿಲುಡಯ ಪೆರುಮಾಳಿನ ಅನುಮತಿಪಡೆದು, ಶ್ರೀರಂಗಮೇ ಆಂಡಾಳ್ ಜೊತೆ ಪಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀರಂಗಮೇ ಬಂದಮೇಲೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಂಡಾಳ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಪಲಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳಿನ ಗರ್ಭಗೃಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಷಿ, ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೆ ಆಂಡಾಳ್ರವರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

periyaperumal-andalತದನಂತರ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರನ್ನು ಪ್ರಶಂಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೆರಿಯಾ  ಪೆರುಮಾಳ್, ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾವನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ (ಸಮುದ್ರರಾಜ ನಂತೆ). ಆಮೇಲೆ ಪೆರಿಯಾೞ್ವಾರು ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವಟ ಪೆರುಂ ಕೊಯಿಲುಡಯಾನ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಂಡಾಳರ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲಾ ಕೇಳಿದರು /ಹೇಳಿದರು (ಕಡೆಪಕ್ಷ ಒಮ್ಮೆ ಧನುರ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ), ಅದು ಹೊಸದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ . ಅವರ ಪ್ರಭಂದದಲ್ಲಿ  ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ(ತತ್ವ)ವನ್ನು, ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಆಂಡಾಳರ ಮತ್ತು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಭಟ್ಟರ್ರವರ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಾತಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.  ಭಟ್ಟರವರು  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ೩೦ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಪಠಣೆಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಗದಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು “ಚಿಱ್ಱಮ್ ಚಿರುಕಾಲೇ” ಪಾಸುರವನ್ನು ಪಠಣೆಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಸಾದ್ಯವಗದಿದಲ್ಲಿ, ಕಡೆಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಟ್ಟರನ್ನು(ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯಿನ ಮೇಲಿನ ನನ್ಟು) ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು – ಇದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಹಸುವಿನ ಸ್ತನ ಕರುವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಲು ಸೋರುತೋ ಹಾಗೆಯೇ,  ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ೧ ಪಾಸುರವನ್ನೊ ಅಥವ ೩೦ ಪಾಸುರವನ್ನೊ ಅಥವ ಭಟ್ಟರನ್ನು ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೊ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್  ಕರುಣೆಯ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತೇವೆ. ಎಕೆಂದರೆ ಆಂಡಾಳು (ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯಗಿ) ವರಾಹ ಎಂಪೆರುಮಾನನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾಳೆ. ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಕರುಣೆಯಿoದ, ಆಂಡಾಳು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ  ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಗೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಿನ  ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಮ್ಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹಾಗು ಭಗವತ್ ಅನುಭವ/ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆಂಡಾಳರ ತನಿಯನ್
ನೀಳಾ ತುಂಗ ಸ್ತನಗಿರಿ ತಟೀ ಸುಪ್ತಮ್ ಉತ್ಪೋದ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ
ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿ ಶತ ಶಿರಸ್ ಸಿದ್ದಮ್ ಅಧ್ಯಾಪಯಂತೀ|
ಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಸ್ರಜಿನಿಗಳಿತಂ ಯಾಬಲಾತ್ ಕ್ರುತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೇ
ಗೋದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮ ಇದಮಿದಮ್ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯ:||

நீளா துங்க ஸ்தனகிரி தடீ ஸுப்தம் உத்போத்ய க்ருஷ்நம்
பாரார்த்யம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சத சிரஸ் சித்தம் அத்யாபயந்தீ
ஸ்வோசிஷ்டாயாம் ச்ரஜிநிகளிதம் யாபலாத் க்ருத்ய புங்க்தே
கோதா தஸ்யை நம இதம் இதம் பூய ஏவாஸ்து பூய:

ಅವರ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅನುಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಾರೆ – http://ponnadi.blogspot.in/2012/10/archavathara-anubhavam-andal-anubhavam.html.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಸೌಮ್ಯಲತಾ

ಮೂಲ: http://guruparamparai.wordpress.com/2012/12/16/andal/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org