Author Archives: sowmyalathar

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು, ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಓರಾಣ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡೋಣ .

(https://guruparamparaikannada.wordpress.com/2018/01/23/uyyakkondar/)

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ – ಮಣಕ್ಕಾಲ್

ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ೦: ಮಾಸಿ, ಮಖಮ್

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ೦:  ಮಣಕ್ಕಾಲ್ (ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀರಂಗದ ಹತ್ತಿರ)

ಆಚಾರ್ಯರು: ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್

ಶಿಷ್ಯರು: ಆಳವಂದಾರ್, ತಿರುವರಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರಯರ್ ( ಆಳವಂದಾರರ ಮಗ), ದೈವದುಕ್ಕರಸು ನಂಬಿ, ಪಿಳ್ಳೈ ಅರಸು ನಂಬಿ, ಸಿರು ಪುಳ್ಳುರುಡೈಯಾರ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ತಿರುಮಾಲಿರುಂಚೋಲೈ ದಾಸರ್, ವಂಗಿಪುರತು ಆಯ್ಚಿ.

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಿಸ್ರರ್ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಅ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರರ  ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪರಮಪದಿಸಿದರು , ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಗೃಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕೊಳುತ್ತಾರೆ. ಓಮ್ಮೆ, ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, ಕೆಸರುಗುಂಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡಿದರು. ಅವಾಗ ನಂಬಿ ಕೆಸರುಗುಂಡಿ ಮೇಲೆ ಬೀದ್ದು, ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಹೊಗಲು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ, ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರರು ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಿರುವಡಿಯನ್ನು ನಂಬಿಯ ತಿರುಮುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು ನಂಬಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಅಗ ನಂಬಿಯವರು ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇಡಿದರು. ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡರು, ಮತ್ತು ದ್ವಯ ಮಹಾ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು   ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ  ಮಾಡಿದರು.

ಉಯ್ಯಕೊಂಡಾರರು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಮುನ್ನ ನಂಬಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ  ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಮುನಿಯ ಮಗನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಮುನಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಯಮುನೈತುರೈವನ್ ಜನ್ಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಂಬಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೇ (ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ೧೧ದಿನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಲಾಂಚನ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು – ಶಿಷ್ಯನು ತಿರುಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ತಿರುವಾರಾದನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಲಿತ್ತುಕೊಳುತ್ತಾರೆ).

ಯಮುನೈತುರೈವರು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು , ಆಳವಂದಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೇ . ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದರು. ನಂಬಿ ಆಳವಂದಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರೆ ಕಾವಲುಗಾರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ನಂಬಿಯವರು ಆಳವಂದಾರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೇ. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೇ ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಅವರು ತೂದುವಳೈ (ಕಕಮುಂಜಿ, ಅಂಬುಸಂದೆಬಲ್ಲಿ) ಎಂಬ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ದಿನವು ಅರಮನೆ ಅಡಿಗೆಮನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಪರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೇ. ಆಳವಂದಾರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಸೊಪ್ಪು  ಬರುವುದು ನಿಂತುಹೊಯಿತು, ಕೈಂಕರ್ಯಪರನ್ನು ಎನಾಯಿತೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ದಿನವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು  ಮತ್ತು ಈಗ ಸೊಪ್ಪು  ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೇ. ಆಳವಂದಾರರಿಗೆ ಅ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವರು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಕೂಡಲೆ, ಅವರನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೇ. ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು (ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಶ್ರಿ) ನಾಧಮುನಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಳವಂದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೇ ಎಂದು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೇ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆಳವಂದಾರರು, ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಂಬಿಯವರು ಬಂದರು ಒಳಗೇ ಬಿಡುವಂತೆ ಆದೇಶನೀಡುತ್ತಾರೇ.

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಆಳವಂದಾರರಿಗೆ ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ  ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಇದರಿಂದ ಆಳವಂದಾರರು ನಿಧಾನವಾಗಿ  ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೇ. ಆಳವಂದಾರರು ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ, ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ  ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗ ನಂಬಿಯವರು ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಆಳವಂದಾರನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ಳಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಳವಂದಾರರು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ಳಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮೋಹನಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಮಮತೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾಥಮುನಿಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯವರು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ  ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಳವಂದಾರರಿಗೆ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಆಸೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆಡೆಸಲು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತುಹಿಡಿದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಳವಂದಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ರಾಮಾನುಜರು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯ ತನಿಯನ್:

ಅಯತ್ನತೋ ಯಾಮುನಂ ಆತ್ಮ ದಾಸಂ ಅಲರ್ಕ್ಕ ಪತ್ರಾರ್ಪ್ಪಣ ನಿಶ್ಕ್ರಯೇಣ  |
ಯಃ ಕ್ರೀತವಾನ್ ಆಸ್ತಿತ ಯೌವರಾಜ್ಯಂ ನಮಾಮಿತಂ ರಾಮಮೇಯ ಸತ್ವಂ ||

ಆಳವಂದಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೊಡೋಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್,

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್.ಸೌಮ್ಯಲತಾ ದೇವರಾಜನ್

ಸಂಗ್ರಹ – http://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/25/manakkal-nambi/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್

ಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ:
ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:
ಶ್ರೀ ವಾನಾಚಲ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮ:

ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು, ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಓರಾಣ್ ವೞಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡೊಣ.(https://guruparamparaikannada.wordpress.com/2017/07/10/nathamunigal/)

uyyakondar

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ – ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ – ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ

ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ೦: ಚಿತ್ತಿರೈ, ಕಾರ್ತಿಗೈ

ಅವತಾರ ಸ್ಥಳ೦: ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ

ಆಚಾರ್ಯರು: ನಾಥಮುನಿಗಳ್

ಶಿಷ್ಯರು: ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ, ತಿರುವಲ್ಲಿಕ್ಕೇಣಿ ಪಾಣ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅರೈಯರ್, ಚೇಟ್ಟಲೂರ್ ಶೆಂಡಲಂಗಾರ ದಾಸರ್, ಶ್ರೀ ಪುನ್ಡರೀಕ ದಾಸರ್, ಗೊಮಟಮ್ ತಿರುವಿಣ್ಣಕರಪ್ಪನ್, ಉಲಗಪೆರುಮಾಳ್ ನಂಗೈ.

ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷರು ತಿರುವೆಳ್ಳರೈ (ಶ್ವೇತ ಗಿರಿ) ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೇಶದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ನಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಾಕ್ಷರ್ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.

ಅವರು ನಾಥಮುನಿಗಳರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಶ್ಯರು, ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದರು. ನಾಧಮುನಿಗಳು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ರಿಂದ ಸಕಲ ಅರ್ಥ ವಿಶಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಕಾಟ್ಟು ಮನ್ನಾರ್ ಕೋಯಿಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು – ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ, ಯರೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಬಾಧೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಮಾಡದೆ, ಯಾವ ತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಂಬೆರುಮಾನನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಾಥಮುನಿಗಳು ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರನ್ನು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವಿಯಾ ಎಂದು ಕೇಳೀದರು. ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ರರು “ಪಿನ್ಣಮ್ ಕಿಡಕ್ಕ ಮನ್ಣಮ್ ಪುನ್ಣರಲಾಮೋ”  – “ಈ ಲೊಕದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತಿರುವಾಗ,ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಭಗವದ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಈದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾಥಮುನಿಗಳು ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಈಶ್ವರಮುನಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಅರುಳಿಚೆಯಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತೆ ಕುರುಗೈ ಕಾವಲಪ್ಪನ್ ಮತ್ತು ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ನಾಥಮುನಿಗಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಂಡಾರ್ ದರಿಶನ ಪ್ರವರ್ತಕರ್(ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು/ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ) ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಅಡಯುವ ಮುನ್ನ, ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೇ. ಮತ್ತು ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿಗೆ ಯಾಮುನೈತುರೈವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನಾಗಲು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ಆಂಡಾಳ್ರ ತನಿಯನ್ “ಅನ್ನವಯಲ್ ಪುಡುವೈ” ಮತ್ತು “ಶುಡಿಕ್ಕೊಡುತ್ತ ಶುಡರ್ಕೊಡಿಯೇ” ರಚಿಸಿದಾರೆ.

ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ತನಿಯನ್:

ನಮ: ಪಂಕಜ ನೇತ್ರಾಯ ನಾಥ: ಶ್ರೀ ಪಾದ ಪಂಕಜೇ |
ನ್ಯಸ್ತ ಸರ್ವ ಭರಾಯ ಅಸ್ಮತ್ ಕುಲ ನಾಥಾಯ ಧೀಮತೇ ||

நம: பங்கஜ நேத்ராய நாத: ஸ்ரீ பாத பங்கஜே
ந்யஸ்த ஸர்வ பராய அஸ்மத் குல நாதாய தீமதே

ವೇದಾಂತಾಚರ್ಯರ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಯತಿರಾಜ ಸಪ್ತತಿಃ ಯಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಕ್ಕೊಣ್ಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ಲೋಕ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಶ್ಲೋಕ ೬).

ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರವಿಂದಾಕ್ಷಂ ನಾಥ ಭಾವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ |
ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವ ಮಯಂ ಶೌರೇಃ ಅವತಾರಮಿವಾಪರಂ ||

ಮಣಕ್ಕಾಲ್ ನಂಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೊಡೊಣ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್.ಸೌಮ್ಯಲತಾ ದೇವರಾಜನ್

ಸಂಗ್ರಹ – http://guruparamparai.wordpress.com/2012/08/24/uyyakkondar/

ರಕ್ಷಿತ ಮಾಹಿತಿ:  https://guruparamparaikannada.wordpress.com

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಭೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org